PL

Witold Bereś, Krzysztof Burnetko / Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki

Opracowanie graficzne i okładka książki.

EN

Witold Bereś, Krzysztof Burnetko / Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki

Graphic design and cover of the book.


back to selected works