PL

Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Iza Dzieciuchowicz / Bartoszewski. Droga

Projekt graficzny i skład.

EN

Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Iza Dzieciuchowicz / Bartoszewski. Droga

Graphic design and typesetting of the book.


back to selected works